• +90 216 449 10 10

Hac

Kelime olarak “Allah’a yönelme, günahlardan arınma manasına gelen İslamın beş temel esasından biri olan Hac, İslam’ın evrenselliğini, birlik ve beraberliğini, ırk, renk, cinsiyet ,dil ve kültür ayırımı yapmadan, kardeşlik ve eşitliğin temsil edildiği, bilinçlenmeye, manevi kirlerden arınmaya, bütün safiyeti ile gönlü Yaratan’a açmaya vesile olan ömürlük bir ibadettir.

Hac, kefen misali bembeyaz giysiler içinde ahiretteki mahşeri hatırlatan, aynı kıyafet içinde zengin-fakir, şehirli-köylü, ayırımını ortadan kaldıran, “ben”liği yıkıp “bizi” öne çıkaran, ihram ile nefis terbiyesi, irade eğitiminin yapıldığı, yüzbinlerle birlikte Allah’a açılan ellerin boş çevrilmediği, ihlas ve samimiyetin içtenlikle sergilendiği bir ibadettir

Hac'cın Dindeki Yeri ve Önemi
Hac'cın Geçerli Olmasının Şartları
İhrama girmek

İlgili kısımda da anlatılacağı üzere hac görevini yapacak kimse hac yapmaya niyet eder ve telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş olur. İhrama girmeden yapılan hac geçerli olmaz.

Haccı belirlenen zaman içinde yapmak

Kur’ân-ı Kerîm’de hac ayları; Hac, belirli aylardadır” şeklinde mücmel olarak bildirilmiştir. Bilinen hac ayları; şevval ve zîlkâde ayları ile zîlhicce ayının ilk 10 günüdür.

Hac menâsikini belirlenen mekanlarda yapmak

Hac menâsikinin yapıldığı mekanlar; Metaf, Mes’a, Arafat,Müzdelife ve Mina’dır.

İhram

Sözlükte hürmet edilmesi gereken bir yere ya da zamana girmek anlamına gelen ihram, hac ibadetiyle ilgili bir terim olarak bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile, sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir. İhram, haccın geçerli olmasının şartıdır.

İHRAMIN FARZLARI
a) Niyet

İhrama niyet etmek, yapılmak istenen ibadetin umre veya hac, ya da hem umre hem hac olduğunun kalben belirlenmesi demektir. Bu belirlemenin dil ile ifade edilmesi müstehaptır.

İhrama giren kimse eğer yalnız hac yapmak istiyorsa,

“Allah’ım! Haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur;”

Eğer yalnız umre yapmak istiyorsa,

“Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur;”

Hem hac, hem umre yapmak istiyorsa,

“Allah’ım! Hac ve umre yapmak istiyorum. Onları bana kolaylaştır ve kabul buyur;” diye niyet eder ve aşağıda anlatıldığı şekilde telbiye getirir.

b) Telbiye

Sözlükte emre icabet etmek anlamına gelen “telbiye”, bir hac terimi olarak “Lebbeyk” diye başlayan şu cümleleri söylemektir:

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur. Peygamberimiz (a.s.) böyle telbiye getirmiştir.

Telbiye, Allah’ı şanına yakışır şekilde öven ve yücelten kişinin, O’na teslimiyetini ifade eden sözlerden oluşmaktadır. Telbiye dil ile söylenmelidir. Kalpten geçirilmesi yeterli değildir.

İletişim Bilgileri

Aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Adres

Artur, Osmanağa Mah. Başçavuş Sok. Ev-Taş İş Mrk. No.31/7, Kadıköy İstanbul, Türkiye

Telefon

+90 216 449 10 10

E-posta

infoarman@arman.com.tr© Copyright 2024 artur.com.tr. | Tüm Hakları Saklıdır.